menu

                    AKREDITOVANÝ KURZ MEDIÁTOR po celom SLOVENSKU:Unás

 MEDIÁCIA :RODIČ.DOHODY, VYPORIADANIE BSM po ROZVODE..a iné Unás 

smileyyesODBORNÉ PORADENSTVO smileyyesMEDIÁCIA yessmiley DOHODA

MEDIÁCIA=výhra dvoch strán yesU NÁS

 

Rýchy tel. kontakt : 0902 255 058, Píšte: e-mail: mediacia@mediacia.eu

eva.copak@gmail.com isteffekova@pravpomoc.sk -objednávky       

                                                     
„M E D I Á C IA    j e    c e s t a
do priestoru
 z m ie r u.“
Ing.Jozef Brna
 
 
 

    P O Z V Á N K A    pre Vás  - rok  2020 - Akreditovaný

  KURZ MEDIÁTOR 

 • vzdelávacej inštitúcie zaregistrovanej na MS SR  pre účastníkov s II.stupňom VŠ
 •  ( *** AVI v školeniach pre starostov, nezamestnaných, učiteľov, poslancov, ženské, rómske skupiny, pracovníkov MsÚ, OcÚ, zamestnancov štátnej správy, členov o.z., FO, PO, mediátorov..) 
 • Akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky  v súlade so zákonom 420/2004 Z.z.  Absolventi kurzu (v rozsahu 200 hodín) obdržia OSVEDČENIE MEDIÁTORA, ktoré je potrebné pre zápis mediátora do Zoznamu mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • Mediácia je podnikaním podľa osobitných predpisov – živnosť. 
 •                                                         *  *  *  *  *
 • Termín kurzu-celoročne. A:Intenzívny/mesačný a B/C: štvrťročný / polročný
 • po celom SLOVENSKU  (skupinovo, iný počet dohodou) 
 • Cena kurzu:  pre "B"  a "C":  640,-€  +94,-€  za ZS a Osvedčenie, (od 10.4.:750+94,- €, 1.6.:850,-€)                                                             1.040,-€ Platí pre *„A“ intenzívny kurz/ malá skupina.  V cene:ZS,   a Osvedčenie. Možnosť  úhrady kurzu ako školenie pracovníka firmy, Informujte sa prosím u svojho zamestnávateľa. Záloha v prípade neukončenia kurzu sa nevracia.  Pozn.: ** Bližšie informácie  na  t.č. organizátora: T:0902/ 255 058      Email:mediacia@mediacia.eu
 • V cene: je výuka, pracovné materiály, občerstvenie, Osvedčenie Mediátora.   
 • Nie je v cene: ubytovanie  a strava.                                                    
 •                                                 Tešíme sa na Vás !
   
Garant vzdelávania:  JUDr. Iveta Šteffeková, advokát  a mediátor
Vzdelávacia inštitúcia:  Mgr. Eva Copáková,  vzdelávanie, poradenstvo, mediácia

                                                                      T: 0948 247 308 , mediacia@mediacia.eu

________________________________________________________________________________

    N O V É:  NEAKREDITOVANÝ  KURZ - ZÁKLADY MEDIÁCIE od 8 hod do 70 hod    

________________________________________________________________________________

 

  M   E  D  I Á  C  I  A        U      NÁS             

    Kontakty:  BRATISLAVA:  0902 741 567 - JUDr. Iveta Šteffeková

Mgr. Eva Copáková, 0902 255 058

                        0905 626 122 - Mgr. Katarína Balogová, MICHALOVCE a ďalší, hodinové poradenstvo od 20€ za každú začatú hodinu

. . . . .   

Mgr. Eva Copáková, mediátorka, lektorka, 13rokov praxe mediátora, 22r. odborného poradenstva, 21 rokov doplnkového akreditované vzdelávanie dospelých, Úspešne zmediovala spory, ktoré trvali 3, 5, 10, 5 i 33 rokov !!!

Pôsobila ako miestna aktívna líderka pri udalostiach Novembra ´89, bola 9 rokov poslankyňa MsZ Michalovce, členka MsR, dlhoročná členka FS ZEMPLÍN , zakladateľka novín MICHALOVČAN, sudca z ľudu, podpredsedníčka mesta Michalovce pre kultúru soc.veci a zdravotníctvo, poslankyňa v NR SR - členka výboru pre štátnu správu, samosprávu a národnosti, mandátovo-imunitného výboru NR SR, absolvovala množstvo školení doma i v zahraničí: London, Cambridge, Amsterdam, Dublin a i. . Praha, Bratislava v zahraničných projektoch, lektorka a školiteľka pre RVC starostov a poslancov Oc, MsZ a iné akreditované vzdelávacie inštitúcie MŚ SR, aktívna v treťom sektore v projektoch s domácou i zahraničnou podporou: Profesionálne ženy, Aktívne ženy, medzinárodnom projekte Líderky strednej a východnej Európy, autorka filmového projektu "Slovenské líderky", 1,5 r. ako dobrovoľníčka-moderátorka rádia Slobodný vysielač v BB s vlastnou reláciou Biela skrinka, občianska aktivistka ochrany životného prostredia od r.1989, mierových a rodinných pochodov - Slovenský dohovor za rodinu (o.Maroša Kuffu), Lektorovala spolu so špičkovými lektormi z oblasti práva, psychológie, manažmentu, bezpečnosti po celom Slovensku pre vyše 4,5 tis účastníkov v školeniach pre starostov, nezamestnaných, učiteľov, ženské, rómske skupiny, členov o.z., zamestnancov firiem, pracovníkov úradov inštitúcií štátnej správy a samosprávy, AVI akreditovaných mediátorov..

. . . . .

MÁTE SPOR ?  CHCETE HO RIEŠIŤ?    DISKRÉTNE  + MNEFORMÁLNE +  RÝCHLO?

NESÚĎTE SA ! -    DOHODNITE SA !

  _______________________________________

 

KONFLIKTY sú prirodzenou súčasťou nášho života, dennodeného..

Všetko je vo vzťahoch a postojoch (C). Eva Copáková , 

(myslím tým vzťah s Bohom, vzťah so sebou, vzťah s okolím, vzťah s prírodou. E.C.)

preto : "MEDIÁCIA, ako to povedal môj kolega J.Brna, manažér, dôchodca, tiež veriaci človek, je   

" C E S T A    do priestoru  Zmieru " . Tu  aTeraz, ktorý potrebuje celý svet.

 

________________________________________________

 

DOHODA (Cesta dohody)  DVOCH (i viac) STRÁN    JE  ICH  OBOJSTRANNÁ  VÝHRA

 

Z mojich (EC) skúsebností: "MEDIÁCIA namiesto SÚDU" pozri VIDEO  na youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=jX-w1VHQ4q0&t=201s

Niekedy aj banálne záležitosti vedia skončiť  na súde. Spory na súdoch však trvajú neraz  4, 5 i 7 rokov !  Známe sú i 11 ročné spory! Následne hodiny, strávené v súdnych sieňach, sa niekedy nedajú porovnať s ničím. Účastníkov to uberá o čas, pokoj, energiu a peniaze.

MEDIÁTORI:  Práve preto sú už aj na Slovensku, mediátori stále častejší pri riešení  civilného sporu. Prípady, ktoré sa vlečú súdom roky, môže často mediátor zmieriť už pri prvých stretnutiach.  To sa  U NÁS  stalo v nejednom prípade! Najčastejšie dôjde k dohode na 2, treťom sedení, v niektorých prípadoch je to  i viac  sedení.  Podstatné je, že dôjde k takej  dohode, s  ktorou sú obidve strany spokojné, keďže roky boli v  nevyriešenom spore často i blízky ľudia, príbuzní, kolegovia  ,  obchodní partneri,  známi...                       
VÝHRA-VÝHRA:  Hlavným poslaním mediátora je zmierenie dvoch, poprípade viacerých strán, kde sú všetci víťazmi. Nikto nezostáva poškodený. Naopak, výsledok je  výhra oboch sporových strán /prípadne viacerých/, pričom si z vrecka strany ušetrili nemalo peňazí a  o stratenej energii, čase, ktoré by  počas dlhoročných sporov pretiekli nielen u zúčastnených ale neraz i ich blízkych,či kolegov  ani  nehovoriac.

        Neváhajte preto a kontaktuje nás !

    Vyriešili sme  spory, ktoré  trvali 2, 5 aj !10 rokov,  medzi umeleckými agentúrami,  bytovým družstvom  a neplatičmi , bývalými manželmi, medzi  veriteľmi a dlžníkmi,  medzi mestami/obcami,  podnikateľmi a bývalými pracovníkmi,   spotrebiteľské spory,    spory vzniklé z pohľadávok a viacpočetných exekúcii. Dohodli sme slušné-tiché rozvody do 2-3 týždňov, rodičovské dohody, striedavú starostlivosť rodičov o dieťa, úpravu styku s  dieťaťom, zmenu výšky výživného na dieťa  a iné spory hlavne v regióne Zemplína, Sariša  ale i po celom Slovensku.

Hlavné zameranie  našej mediačnej činnosti  je na spory týkajúce sa  rodiny :  tiché a slušné rozvody, rodičovské dohody  a    vyporiadanie BSM po rozvode.       Kontakt  T: 0902 255 058, alebo 0905 626 122  

_________________________________________

 

                                                       HĽADÁME VAŠU PODPORU S VYDANÍM NOVÍN

(autorka je zakladateľkou mestských novín -dvojtýždenníka - MICHALOVČAN, ktoré vychádzajú od roku 1990 dodnes!) ... stále v príprave naše noviny o mediácii -  podporte. Čakáme. Ďakujeme.    Pozri/te na youtube.com : MEDIÁCIA - ZMIER a ďalšie: MEDIÁCIA namiesto súdu, 7 rokov mediácie v PP a i.                                                            

                                                                                                                                                                                       

pripravované:InfoNoviny o MEDIÁCII  MEDIÁCIA-ZMIER/potrebuje ju celý Svet..

    IDETE SA SÚDIŤ? *** HĽADÁTE MEDIÁTORA?  ***    Z HISTÓRIE MEDIÁCIE *** INFORMÁCIE Z MS SR *** O MEDIÁCII, PROBÁCII na SÚDOCH *** BRATIA ČESI O MEDIÁCII *** POZITÍVNE MYSLENIE ***HĽADÁTE DETEKTÍVA? *** HĽADÁTE PSYCHOTERAPEUTA? ***  O MEDIÁCII V NEMECKU  a iných krajinách EU  *** ODBORNÍCI SA SNAŽIA ZMENIŤ ZÁKON O MEDIÁCII  ***  SLOVO ADVOKÁTA *** JE MOŽNÉ  DOHODNÚŤ SA POČAS EXEKÚCIE? ***  KONFLIKT SKUPINY  *** VYRIEŠENÉ PRÍBEHY MEDIÁTOROV  *** O MEDIÁCII S OSOBNOSŤAMI SPOLOČENSKÉHO, POLIICKÉHO, KULTÚRNEHO ŽIVOTA *** POZVÁNKY  NA ŠKOLENIA, SEMINÁRE , MIEST, OBCÍ, INŠTITÚCIÍ  ***   a iné.

    Vydávame InfoNoviny MEDIÁCIA-ZMIER ...BUĎTE  PRI TOM AJ VY !  mediacia@mediacia.eu bailogi@gmail.com isteffekova@pravpomoc.sk